دستگاه آون و فریزر

معرفی کوتاه محصول

دستگاه آون و فریزر یک دستگاه تست 2 منظوره است.
این دستگاه برای تست قطعات در دمای بالای صفر تا 150 درجه سانتی گراد به منظور بررسی عملکرد و دوام قطعه یا قطعات تولیدی در این دما استفاده می شود.

مشخصات فنی

همچنین این دستگاه می تواند پس از پایان تست حرارتی وارد سیکل برودتی شده و این بار دمای محیط آزمایش قطعه را تا دمای 40- الی 60- درجه سانتی گراد کاهش دهد.

این تغییر در محدوده زمانی حدود 3 الی 4 ساعت طراحی شده است تا قطعه یا دستگاه دچار تنش حرارتی نگردد.

همچنین دستگاه قابلیت انجام تست فقظ در محدوده گرمایش و یا فقط در محدوده سرمایش را دارا می باشد و حجم محفظه دستگاه طبق سفارش مشتری می تواند متغیر باشد.

از نکات قابل توجه این دستگاه مصرف انرژی آن بوده که در زمان گرمایش حداکثر 8 آمپر و در زمان سرمایش حداکثر 12 آمپر مصرف می کند که نتیجه انتخاب صحیح اجزاء دستگاهها و طراحی بر اساس بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.

ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

استاندارد ها

شماره قطعات