فهرست برخی از خریداران

– مؤسسه استاندارد تهران
– مؤسسه استاندارد اصفهان
– صنایع هواپیمائی ایران ( هسا )
– مؤسسه استاندارد خرمشهر
– دانشگاه فردوسی مشهد
– دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
– پژوهشگاه پلیمر
– دانشگاه شهید عباسپور
– کارخانجات مخابراتی شیراز
– کنتور سازی ایران

– ساپکو (چهار دستگاه )
_ سایپا
– سازه گستر
– پارس خودرو
– سایپا دیزل
– کیش خودرو
– خودروسازان فتح
– تراکتورسازی ایران
– هپکو
– ایران کاوه سایپا

– جابون
– الکترو کویر
– پارس تابلو
– تابش تابلو

– لوازم خانگی پارس
– ناسیونال
– آبسال
– آزمایش
– پاکشوما
– امرسان
– آمن صنعت
– گازسوزان
– سینجر گاز
– قندیل
– سایوان صنعت
– هیمالیا
– حایر

– CIPS مصر
– رنگسازی ایران
_گوهرفام
_گاماتینر
– گیتی آسا
– سیکلمه
– کیمیا همرنگ
– رنگچیان
– یشم
– رنگ و روناس
– قطعه آرا
– پکا شیمی
– ژرف الوان
– اصفهان نوین
– پارسیفام
– تابا شیمی
– رنگانفر
– سپیتاک
– علم و صنعت
– پارس شمین
– رنگسازی آیینه
– رنگین پوشش
– پارس سیمین
– آلارنگ
– کیافرین (دو دستگاه )
– سمنان آبکاران
– پارس اشن
– رنگ و روناس

– طراحی مهندسی خاور
– تولید قطعات خاور
– محور خودرو
– مهرکام پارس
– گاما خودرو
– کوشش رادیاتور
– رادیاتور ایران
– آرمکو
– رینگسازی مشهد
– کابل خودرو سبزوار
– کاربراتور ایران
– مجموعه پرسی ایران خودرو
– پیوند توسعه
– فولاد فام
– البرز قطعه
– ساترفام
– اترژی ساز
– امید فنر
– فنرلول
– لولا خودرو
– آتا ماشین
– شناپ
– قطعات محوری خراسان
– ایمن خودرو شرق
– پولادین سازه پارسیان
– ابزاران
– تولیدی زر
– پارس اگزوز
– میلاد
– لاستیک پیروز
– فولاد فام
– آذین تنه
– نصیر لوازم
– ایران توحید
– برین ساز
– اتحاد موتور
– اندیشه شمال
– قالب و قطعه شمال
– ایداج
– ابزار مهدی
– مدد
– آتی موتور
– سامان موتور
– نیک برش
– فراکلون
– بهینه تکنیک
– محورسازان ایران خودرو
– پیچ ستاره یزد
– پرچ ساز
– پولاد پیچ کار
– پارس پیچ
– چیلان
– ایران پیچ کار
– گرما گستر فردان
– امیرنیا
– ایده نگر
– دوران الکترونیک
– وایر ایران
– تولید قطعات خودرو
– راویان نور
– آریا کیان
– اخشان
– منیر افزار
– سویاب صنعت
– پارس نورد
– آهنگری نوین
– آسیا لنت
– کامکان (دو دستگاه )
– فولاد کاران پویا
– صدر صنعت پایدار
– سنجش فردا
– ایران ساینا
– قطعه سازان سینا
– صنایع فلزی کوشا
– بهریزان صنعت پیشرو
– نما قطعه خراسان
– سام فر
– سپهر پاد
– پلیمت
– برازش صنعت
– ایران پالاد
– وایر ایران
– و غیره …..

– البرز چلیک
– بهریزان
– مازی نور
– میراب
– بوتان
– هفت الماس
– سپید پدرام
– قفل سازی ایران
– شیر آلات اخوان
– شیر آلات شیبه

– شهاب (سارا موتور)
– ایژروستا
– نیرو محرکه (دو دستگاه)
– تیزرو (دو دستگاه)
– تندروسیکلت
– تکتاز موتور
– قوای محرکه تلاش