استاندارد ها

تعریف استاندارد آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین نمونه ای برای سرمشق به کار می رود و اجرای آن قبول عام یابد. وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا را استاندارد میگویند. سطوح استاندارد استانداردها بر حسب گستردگی دامنه تحت پوشش، دارای پنج سطح کارخانه ای، شرکتی (جامعه ای)، ملی، […]

دستگاه چیپینگ، لکه انداز یکی دیگر از تجهیزاتی است که در کارخانجات تولید رنگ و پوشش های سطحی کاربرد دارد.دستگاه چیپینگ جزو تولیدات قدیم و دائمی این شرکت بوده و از کیفیت بسیار مطلوبی هم برخوردار است. در تست چیپینگ اثر شلیک گلوله های خاص چدنی به صفحه رنگ شده بررسی شده و میزان پریدگی و نحوه آن جواب استاندارد مربوطه […]

دانلود استانداردهای مربوط به این دستگاه:استاندارد  D27 1571استاندارد JIS K5600-7-2 رمز فایلهای دانلود شده: parsahrom.com

دانلود استانداردهای مربوط: استاندارد R43 رمز فایلهای دانلود شده: parsahrom.com