سنباده تست کراکمتر

معرفی کوتاه محصول

سنباده تست کراکمتر برند PRESI فرانسه

مشخصات فنی

P2400

مطابق استاندارد PSA

ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

استاندارد ها

شماره قطعات