دستگاه staining

معرفی کوتاه محصول

دستگاه تست دوام لکه دارشدن وسفیدشدگی قطعات رنگی،لاستیکهاوپلاستیکها

WHITENING&STAINING TEST

مشخصات فنی

هدف از انجام این آزمون عبارت است از بررسی میزان مقاومت لایه های رنگ و محصولات مشابه آن در برابر لکه دار شدن و صدمه دیدن به نحویکه در معرض تابش لامپ خورشیدی قرار گرفته باشند می باشد.

همچنین این روش جهت نوارهای لاستیکی و پلاستیکی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

اساس کار این آزمون تابش نور از یک منبع لامپ خورشیدی که بر اساس استانداردهای موجود لامپ HPLR 400 می باشد با فاصله مشخص 40 CM بر سطح یک نمونه می باشد.

روش تهیه نمونه ها و فرایند هایی که قبل و بعد از این آزمون باید بر روی نمونه ها اعمال شود بطور کامل در استانداردهای D275144 و D491561 درج گردیده است .

استانداردهای

استاندارد: D491561

استاندارد: D275144

ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی

استاندارد ها

شماره قطعات